10 жовтня 2021 року набрав чинності Закон України №1805-IX “Про внесення зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", яким термін для оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", та структури власності продовжено до 10 липня 2022 року включно.

 Рішення про відтермінування стосується всіх без виключення суб’єктів господарювання та громадських організацій.

 Перенесено тільки кінцевий термін подання відповідної інформації державному реєстратору, водночас перелік інформації, яку потрібно надати державному реєстратору, залишився без змін.

 Державному реєстратору необхідно подати наступний пакет документів:

 заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи-громадського формування - форма 4;

- структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;

- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником є юридична особа-нерезидент;

- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ, крім осіб, що користуються Паспортом громадянина України у вигляді ID-картки.