⚖ Відповідно до статті 101 Конституції України парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

❗ Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 55 Конституції України).
ℹ Відповідно до закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» особа може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якщо її права та свободи порушено органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами, а також юридичними та фізичними особами.
⚠ Уповноважений має право:
⏺ вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина;
⏺ звертатися до Конституційного Суду України з конституційним поданням;
⏺ перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і громадянина відповідними державними органами;
⏺ відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування місця несвободи;
⏺ запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі;
⏺ звертатися до суду про захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права і свободи; брати участь у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);
⏺ направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими органами заходів.
❗Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, посадові та службові особи, до яких звернувся Уповноважений, зобов'язані співпрацювати з ним і подавати йому необхідну допомогу.
⚠ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО
⏺ Особисті права і свободи
⏺ Громадянські та політичні права
⏺ Права дитини
⏺ Економічні, соціальні та культурні права
⏺ Права цивільних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України
⏺ Права військовослужбовців, поліцейських, пенсіонерів з числа осіб, звільнених з військової служби, ветеранів та членів їх сімей
⏺ Право людини не бути підданою катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню
⏺ Міжнародне співробітництво

origin 1292201 Cards OO 1origin 1292202 Cards OO 2origin 1292206 Cards OO 3origin 1292203 Cards OO 4origin 1292204 Cards OO 5origin 1292205 Cards OO 6