Доводимо до Вашого відому,  що Кабінетом Міністрів України згідно постанови від 16 серпня 2022 року № 918 « Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» (далі- Порядок), інформуємо фізичних та юридичних осіб власників великої рогатої худоби щодо запровадження такої державної підтримки та основних положень Порядку.

       Порядком передбачена зокрема спеціальна бюджетна дотація на утримання корів.

       Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції», що надаються з метою забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рівня продовольчої безпеки та економічної стійкості України.

       Отримувачами бюджетних коштів є фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції ( далі – отримувачі ).

       Для отримання бюджетних коштів відомості про утримувача повинні бути внесені до Державного аграрного реєстру. 

       Отримувач повинен мати у власності та/або користуванні від одного до ста двадцяти гектарів земель сільськогосподарського призначення або мати у власності від трьох до ста голів великої рогатої худоби (корів), ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

Бюджетні кошти надаються для надання підтримки за такими напрямами;

бюджетна субсидія на одиницю оброблених угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності:

спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.

Наголошуємо, що утримувач може скористатися одноразово одним із визначених у цьому пункті напрямів .

Заявка на отримання бюджетних кошті надається через особистий електронний кабінет до Державного аграрного реєстру отримувачами – громадянами України, юридичними особами, засновниками яких є виключно фізичні особи – громадяни України.

Бюджетні кошти надаються утримувачам :

бюджетної субсидії на одиницю оброблювальних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності - у розмірі 3100 гривень на один гектар, але не більше 372 000 гривень для одного отримувача ;

        спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби   (корів) усіх напрямів продуктивності надається на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки, – у розмірі 5300 гривень на одну корову, але не більше 530 000 гривень, для одного отримувача .

       Заявка на отримання бюджетних коштів подається програмними засобами Державного аграрного реєстру з 1 вересня поточного року.

       Граничний строк подання заявки до Державного аграрного реєстру – 15 листопада поточного року.

     За більш детальною інформацією щодо ідентифікації та реєстрації тварин великої рогатої худоби, звертайтеся до ветеринарних фахівців  за  місцем їх території обслуговування та Савранської районної державної лікарні ветеринарної медицини за адресою: смт Саврань, вул. Гайдамацька буд 3, або за телефоном 04865-3-18-59.

Савранська районна державна лікарня ветеринарної медицини