Савранська селищна рада оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади

головного спеціаліста фінансового відділу

Савранської селищної ради Одеської області.

Вимоги до кандидатів на зайняття вакантної посади головного спеціаліста фінансового    відділу Савранської селищної ради Одеської області:

 • громадянство України,
 • освіта вища економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра,
 • знання чинного законодавства України, у тому числі з питань діяльності органів місцевого самоврядування;
 • вільне володіння державною мовою;
 • досконале володіння комп’ютерною технікою;
 • вік кандидата на посаду не повинен перевищувати граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;
 • стаж роботи за фахом не менше 3-х років.

Умови оплати праці: посадовий оклад – 5200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг.   


Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заява на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі;
 • заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • фотокартки розміром 4 х 6 см – 2 шт.;
 • копія документа, який посвідчує особу;
 • копія трудової книжки;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою;
 • декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування за 2021 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК (nazk.gov.ua);
 • письмова заява, в якій повідомляється, що до кандидата на заміщення вакантної посади в органах місцевого самоврядування не застосовувались заборони, визначенні частиною третьою або четвертою ст.1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону;
 • згода на обробку персональних даних.

Савранська селищна рада гарантує забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків при проведенні конкурсного відбору на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування: головний спеціаліст фінансового відділу.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Савранської селищної ради.

Додаткові відомості про умови конкурсу та перелік питань для участі у конкурсі можна отримати в Савранській селищній раді в спеціаліста з кадрових питань, телефон для довідок (04865) 3-14-69.