Відділом соціального захисту населення Савранської селищної ради за період з 01.08.2021р. по 31.08.2021р.

Прийнято від громадян та підготовлено на розгляд координаційній раді 9 заяв на отримання адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення, яка надається відповідно рішення Савранської селищної ради № 179- VІІІ від 18.02.2021р.

Опрацьовано 8 пакетів документів від громадянам похилого віку для надання їм соціальних послуг, прийнятих від ЦНАПу   По всіх заявах прийнято позитивне рішення та передано їх до виконання в КУ «Центр надання соціальних послуг» Савранської селищної ради.

В програмному комплексі «Соціальна громада» перевірено та передано до Савранського відділу СЗН Подільської РДА 179 заяву, прийнятих ЦНАПом та старостами сіл від громадян на призначення всіх видів соціальних виплат, з них: 124 - допомог, 19 - пільг та 36 - субсидій.

Складено 26 актів обстежень матеріально-побутових умов проживання сімї: з них 5 - для призначення різних видів соціальних виплат, 13 – здійснення перевірки діяльності надавачів соціальних послуг. В результаті перевірки виявлено два звернення, які не відповідають вимогам чинного законодавства і 4 порушеня незаконного отримання допомоги.

Виплачено компенсацію за надання соціальних послуг 256 особам на суму 73,9 тис.грн. та матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення за рішенням координаційної ради на суму 17 тис. грн.

Видано 5 посвідчень дітям з багатодітних сімей; 1 посвідчення батькам багатодітних сімей; продовжено строк дії посвідчень дітей з багатодітної сім’ї 4 дітям; продовжено строк дії 1посвідчення батькам багатодітної сім’ї;

внесено 1 запис про новонароджену дитину в посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

Проведено внесення 12 змін до бази даних багатодітних сімей з дітьми.

Організовано та проведено засідання координаційної ради з гендерних питань, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

На сайті Селищної ради висвітлено питання, які розглядались координаційною ради з гендерних питань, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та прийняті рішення.

У зв’язку із набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 року № 803 « Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей», якою передбачено порядок одноразової виплати багатодітним малозабезпеченим сімям на кожну дитину щкільного віку у розмірі 2000 грн., - проведено інформаційно-розяснювальну роботу серед населення громади шляхом розміщення статті на сайті селищної ради, інформування старост сіл та працівників ЦНАПу та безпосередньо громадян при особистих зверненнях.

Зареєстровано 6 повідомлень про скоєння домашнього насильства, що надійшли від СПД № 2 ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області. Відділом розглянуто зазначене повідомлення та направлено з метою надання соціальних послуг постраждалим особам уповноваженій особі з сфері запобігання та протидії домашньому насильству (Координатору) , КУ «Центр надання соціальних послуг» та 1 до служби у справах дітей саранської селищної ради.

Відділом проведена робота з організації та збору документів на оздоровлення дітей:

які проходять оздоровлення до ТОВ «Оздоровчо-профілактичний комплекс «Планета здоров’я» з 17.08.2021р. 06.09.2021р. (4 дитини позбавлені батьківського піклування з будинку сімейного типу та 1 дитина з багатодітної сім’ї).

які відпочиватимуть в ДПУ «МДЦ «Артек», м.Київ з 03.09.2021 р. по 23.09.2021 р. (2-е дітей з багатодітних сімей)

Проведено поточну актуалізацію інформації для формування Банку даних дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Проводиться робота:

- щодо розробки програми забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення на території Савранської селищної ради.

- щодо розробки проекту програми забезпечення житлом за рахунок місцевих бюджетів осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що перебувають в саранській селищній раді на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Проводиться збір інформації для узагальнення та надання звітності за серпень 2021 року в Подільську РДА та ДССП Одеської ОДА.

Відділ соціального захисту населення Савранської селищної ради