,, Беремо участь - беремо відповідальність."- проведено інформаційну годину в Концебівському старостинському окрузі з Пастушок Л.М.
Учні 10 класу ознайомилися з основними напрямками роботи , поповнили свої знання про роль місцевого самоврядування та важливість місцевої демократії.
Перейнялися проблемами села та шукали шляхи їх вирішення.