Враховуючи непоодинокі звернення від мешканців громади та з метою відповідного реагування та вирішення питань в сфері захисту прав та інтересів дітей, в черговий раз звертаємо увагу мешканців громади, що в 2021 році розпочала свою діяльність служба у справах дітей Савранської селищної рад.

Основними завданнями служби є:

 • реалізація державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні та патронатні сім'ї;
 • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • ведення державної статистики щодо дітей;
 • ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці у Службі, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних;
 • контроль за станом утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім'ї.

Територіально служба обслуговує смт Саврань, а також Дубинівський, Вільшанський. Полянецький, Неділківський, Бакшанський, Осичківський, Концебівський, Байбузівський та Камянський старостати.

Служба у справах дітей розташована за адресою: вул. Соборна, буд. 9, 2 поверх.