Відділ освіти, молоді та спорту Савранської селищної ради відповідно до наказу від 23.04.2021 р. № 01-19/118-ОД «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти Савранської селищної ради Одеської області», що знаходиться за адресою: 66200, Одеська область, Подільський район, смт. Саврань, вул.Миру, 84 оголошує конкурс.

         Кваліфікаційні вимоги:

     Посаду директора Кам’янського закладу загальної середньої освіти Савранської селищної ради Одеської області може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

    Для участі у конкурсі до відділу освіти, молоді та спорту Савранської селищної ради за адресою: вул.Миру, 84, смт. Саврань, Подільського р-ну, Одеської обл., 66200 подаються такі документи та копії (по 1 примірнику):

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

 - довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- перспективний план (програма) розвитку закладу загальної середньої освіти на наступні 3 роки.

- особовий листок з обліку кадрів, фото 3х4

 

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року 0№ 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою програми розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно строкового трудового договору, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

     Призначення керівника закладу загальної середньої освіти, засновником

якого є Савранська селищна рада, здійснює відділ освіти, молоді та спорту

Савранськї селищної ради за результатами конкурсу, що проводиться

відповідно до Положення, шляхом укладання строкового трудового договору

на термін, що визначений Законом України «Про повну загальну середню

освіту».

       Етапи проведення конкурсу:

                 - прийняття та розгляд документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі (20 календарних днів);

                 - перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам (5 робочих днів);

                 - проведення конкурсного відбору (публічна та відкрита презентація програми розвитку закладу загальної середньої освіти; письмова перевірка на знання законодавства; співбесіда з конкурсною комісією);

                 - визначення переможця конкурсу;

                 - оприлюднення результатів конкурсу.

  

Строк подання документів – з   26.07.2021 р. до  16.08.2021 р.

Документи про участь у конкурсі приймаються у відділі освіти, молоді та спорту Савранської селищної ради Одеської області.

    Конкурсний відбір буде проведений у приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Савранської селищної ради Одеської області за адресою: вул.Миру, 84, смт.Саврань, Подільський р-н., Одеська обл., 66200 – 23.08. 2021 р. о -10:00.

   Додаткові відомості про умови конкурсного  відбору можна отримати  за  тел.0989695176 (Дубчак Людмила Сергіївна), адреса електронної пошти savran_osvita@ukr.net.

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс та перелік питань на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Савранської селищної ради Одеської області