Відділ земельних ресурсів Савранської селищної ради повідомляє, що відповідно до вимог діючого законодавства – Земельного кодексу України, ЗУ «Про охорону земель», власники та землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок зобов'язані здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів.
З метою своєчасного виявлення зміни стану земель та властивостей ґрунтів, оцінки здійснення заходів щодо охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, попередження впливу негативних процесів і ліквідації наслідків цього впливу проводиться моніторинг земель і ґрунтів, в тому числі і на землях сільськогосподарського призначення.
Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення включає:
агрохімічне обстеження ґрунтів;
контроль змін якісного стану ґрунтів;
агрохімічну паспортизацію земельних ділянок.
Агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень - через кожні 5-10 років.
Суцільне ґрунтове обстеження проводиться через кожні 20 років.
Для довідки, інформуємо, що на території Одеської області паспортизацію земель проводить Одеська філія Державної установи «Інститут охорони грунтів України» (вул. Лабораторна, 19, ж/м Червоний Хутір, с. Лиманка, Одеський район, тел. (048) 700 08 57).
Результати агрохімічних аналізів, які отримує товаровиробник після хімпаспортизації, використовуються для оптимізації норм та раціонального використання добрив, підвищення ефективності виробничих витрат, уникненню забруднення земельних ресурсів та довкілля.
Дані агрохімічної паспортизації земель можуть бути використані в процесі регулювання земельних відносин при передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки; зміні власника земельної ділянки або землекористувача; проведенні грошової оцінки земель; визначенні розмірів плати за землю; здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.