Ухвалення Закону «Про адміністративну процедуру» – це новий етап у взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадянами та бізнесом.
Адміністративна процедура – це визначений законом порядок розгляду та вирішення конкретної справи у сфері публічного адміністрування, що завершуються прийняттям адміністративного акта та у визначених випадках його виконанням.
Адміністративний акт – и це узагальнена конструкція. На практиці мова йде про видачу дозволу або ліцензії, оформлення паспорта, призначення пенсії, реєстрацію місця проживання, реєстрацію ФОП тощо.
Однак, треба звернути увагу, що Закон не поширює дію на відносини, що виникають під час:
1) розгляду звернень осіб, що містять пропозиції, рекомендації щодо формування державної політики, вирішення питань місцевого значення, а також щодо врегулювання суспільних відносин;
2) конституційного провадження, кримінального провадження, судового провадження, виконавчого провадження (крім виконання адміністративних актів), оперативно-розшукової діяльності, розвідувальної діяльності, контррозвідувальної діяльності, вчинення нотаріальних дій, виконання покарань, застосування законодавства про національну безпеку і оборону, громадянство, надання притулку в Україні, захист економічної конкуренції (крім справ про надання дозволів та висновків на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання);
3) державної служби, дипломатичної та військової служби, служби в органах місцевого самоврядування, служби в поліції, а також іншої публічної служби;
4) реалізації конституційного права громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
5) оскарження процедур публічних закупівель;
6) нагородження державними нагородами та відзнаками;
7) здійснення помилування.
Також важливою новацією є закріплення порядку адміністративного оскарження.
Так, якщо особу не задовольняє прийнятий адміністративний акт, вона може звернутися до суду або до вищого органу.
На відміну від судового оскарження, що зазвичай триває довгий час і вимагає сплати судового збору, адміністративне оскарження є більш економним та оперативним, не потребує від особи глибоких юридичних знань або допомоги правника. Головною його перевагою є можливість досягнути бажаного результату у значно коротші терміни і без зайвих витрат.
Запровадження загальної адміністративної процедури наближає Україну до стандартів Європейського Союзу, адже подібні закони діють у всіх державахчленах ЄС як невід'ємна частина «права на належне адміністрування».