І.Виконання доходної частини

За 1 півріччя 2022 року з врахуванням між бюджетних трансфертів до селищного бюджету надійшло коштів в сумі 73857,3 тис. грн., план виконано на 91,8%.
При плані субвенцій 32485,3 тис.грн. надійшло 99,93%. .
Базова дотація з державного бюджету надійшла 100 відсотково , в сумі 9750,6 тис.грн.
Без урахування між бюджетних трансфертів до селищного бюджету надійшли кошти в сумі 31641,8 тис. грн. , план виконано на 82,9%. у тому числі :
до загального фонду 30060,8 тис. грн , виконання 104,4%.
до спеціального фонду 1581,0 тис. грн., виконання 16,9 %.
В розрізі видів податків :
Основним показником загального фонду є податок з доходів фізичних осіб, який займає 56,3 % в загальному обсязі власних надходжень. Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб складають 16938,6 тис. грн. при плані 15267,9 тис. грн., що становить 110,9 %.
Основними факторами, що вплинули на збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб є:
збільшення надходжень з грошового забезпечення , грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу в сумі 831,2 тис.грн;
за рахунок доплати за 2021 рік орендної плати за оренду земельних паїв орендодавцям в сумі 125,4 тис.грн;
Основними платниками податку з доходів фізичних осіб являються відділ освіти, молоді і спорту Савранської селищної ради 2433,1 тис.грн, ТОВ Савранський завод продтоварів –865,7 тис.грн, Північний центр професійної освіти – 785,7 тис.грн., КНП Савранська ЦРЛ – 508,4 тис.грн.,
із сільськогосподарських товаровиробників основними платниками податку є : ТОВ Савранський завод продтоварів –865,7 тис.грн, ТОВ Нива 257,2 тис.грн, ТОВ Відродження 251,8 тис.грн, ПСП ім Котовського 159,6 тис.грн.
Другим за вагомістю показником надходжень є єдиний податок, який займає 22,0% в загальному обсязі власних надходжень. Єдиний податок виконано на 95,6%, надходження складають 6630,4 тис.грн., при плані 6934,2 тис.грн. На надходженя даного податку вплинув Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в період воєнного, надзвичайного стану» від 01.04.2022 р. № 2173-ІХ, яким надано можливість несплати єдиного податку фізичними особами. Станом на 01.07.2022 року платників єдиного податку фізичних осіб - 564 платника, юридичених осіб 291 платник. З початку року закрилось 2 юридичні платника та 41 фізичний платник, відкрилось 3 юридичних платника та 32 фізичних платника.
Третім за вагомістю показником надходжень є плата за землю, яка займає 17,6% в загальному обсязі власних надходжень. Надходження складають 5287,5 тис. грн. при плані 4868,0 тис. грн., що становить 108,6 %.
Перевиконання планових призначень повязано з тим, що від деяких платників надійшла річна плата по земельному податку з фізичних осіб.
По орендній платі за землю надходження більші за планові призначення за рахунок погашення заборгованості за минулий рік та сплати невеликими орендарями річної суми оренди.
По державному миту надійшло 1,1 тис.грн. при плані 6,1 тис.грн. План не виконано в зв’язку з зменшенням надходжень державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування.
Податку на прибуток підприємств комунальної власності, частини чистого прибутку надходжень в 1 пвіріччі 2022 року не було.
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів виконано на 137,9% надходження складають 376,5 тис.грн. при плані 273,00 тис.грн. План перевиконано за рахунок росту обсягів реалізації та цін на підакцизні товари.
Акцизний податок з вироблених в Україні і ввезених на Україну підакцизних товарів (пальне) надходження складають 250,4 тис.грн при планових призначеннях 850,0 тис.грн. Зменшення надходжень зумовлено схваленим Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» (законопроект №7137-д від 14.03.2022) - встановлення ставки акцизного податку на пальне у розмірі 0 євро до припинення воєнного стану.
По транспортному податку надходження складають 35,0 тис. грн.
Надходження від орендної плати за приміщення складають 79,5 тис.грн. при плані 85,0 тис.грн.
Податок на нерухоме майно виконано на 55,2 %, надходження складають 75,4 тис.грн. при плані 136,4 тис.грн. Низький відсоток сплати по фізичним особам, які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості. Подільською державною податковою інспекцією всім платникам, які не сплатили податок на нерухомк майно надіслано податкові повідомлення, згідно яких протягом 60 днів з дня вручення повідомлення має бути сплочено даний вид податку.
Плата за надання адміністративних послуг виконано на 107,8% надходження складають 345,9 тис.грн при плані 320,7 тис.грн. Міграційна служба надала більше адмін. послуг.
Адміністративні штрафи та санкції –надходження складають 19,2 тис.грн. при плані 5,7 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету Савранської селищної ради без урахування між бюджетних трансфертів надійшло за 1 півріччя 2022 року надійшли кошти в сумі 1581,0 тис. грн.
Екологічний податок надходження становлять 12,2 тис.грн.
Власні надходження бюджетних установ надійшло 1461.6 тис.грн при планових призначеннях 9367.1 тис.грн.
По КЗ Центр культури дозвілля і туризму надходження становить 49.0 тис грн , виконання 50.6 %, не виконання пов’язане з тим, що не надійшла батьківська плата за танцювальний гурток при центру культури та за навчання в музичній школі.
Територіальний центр соціального обслуговування надходження становлять 180,7 тис.грн виконання 90,3 %, невиконання пов’язане з тим, що не надійшла орендна плата за земельні ділянки так, як не настав термін сплати, зменшився контингент отримувачів соціальних послуг( значна кількість перейшла на платну основу) та зменшилась кількість підопічних у відділенні стаціонарного догляду дл постійного чи тимчасового проживання.
Відділ освіти молоді та спорту надходження становлять 1154,7 тис.грн виконання 13,7% виконання пов’язане з тим, що не надійшли :
- батьківська плата за не відвідування дітьми дитячого садочка;
- орендна плата за земельні ділянки так, як не настав термін сплати.
Надійшли кошти в сумі 1,5 тис.грн від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та 105,7 тис.грн - грошові стягнення за шкоду , заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища.
ІІ. Виконання видаткової частини
Видатки селищного бюджету за I півріччя 2022 року становили 67512,6 тис. грн., у т.ч.:
- загальний фонд – 66355,6 тис.грн. (71,9% до призначень на I півріччя);
- спеціальний фонд – 1157,0 тис. грн. (8,0% до призначень на I півріччя).
Виконання капітальних видатків становить 72,0 тис. грн., що складає
1,4% загального обсягу видатків.
На соціально – культурну сферу видатки бюджету громади становили
56441,6 тис. грн. або 85,0% загального обсягу видатків. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі з видатків соціально – культурної сфери займає освіта 83,3%, соціальний захист 7,9%, культура – 4,5%.
На захищені статті видатків загального фонду використано 29864,8 тис. грн. 94,8% загального обсягу видатків загального фонду:
- на зарплату – 59538,2 тис. грн, 87,2 % до на I півріччя ;
- енергоносії – 2494,6 тис. грн., 22,1 % до плану;
- медикаменти та харчування – 156,1 тис. грн. 8,4% до плану;
- соціальне забезпечення – 697,1 тис. грн. 78,9 % до плану на I півріччя.
В рамках програми медичних гарантів заклади охорони здоров’я укладають договори з НСЗУ на утримання установ, а за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюється оплата комунальних послуг та утримання споруд.
За звітний період на охорону здоров’я профінансовано за рахунок коштів селищного бюджету 1747,9 тис. грн., в т.ч.
КНП «Савранський ЦПМСД» - 506,7 тис. грн.;
КНП «Савранська лікарня» - 1241,2 тис. грн.
На оплату комунальних послуг профінансовано 1012,8 тис. грн.:
КНП «Савранський ЦПМСД» - 22,3 тис. грн.;
КНП «Савранська лікарня» - 990,5 тис. грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями 483,8 тис. грн.:
КНП «Савранський ЦПМСД» - 374,2 тис. грн.;
КНП «Савранська лікарня» - 109,6 тис. грн. (призовна дільниця ).
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування профінансовано в сумі 7534,0 тис.грн., що становить 11,3% від загального обсягу видатків селищного бюджету за І півріччя 2022 року.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету Савранської селищної ради за 1 півріччя 2022 року складає 19028,89 грн. В розрізі кодів економічної класифікації:КЕКВ2210-10954,00грн;КЕКВ2240-6249,00грн;КЕКВ 2800-1825,89грн.
Згідно Постанови КМУ від 09 червня 2022 року №590 пункт19 п2 є такі господарчі товари та послуги , які не підпадають під виплату та за відсутністю фінансового ресурсу виникла кредиторська заборгованість по різних видах матеріалів та господарських товарах і послугах в бюджетних установах Савранської селищної ради .
Відділ освіти, молоді та спорту –КЕКВ2240-5009,0грн;КЕКВ2800-1816,00.
Савранської селищна рада– КЕКВ 2210-9954,00грн;КЕКВ2240-1240,00грн;КЕКВ2800-1,19грн;
КУ»Центр культури та мистецтва»-КЕКВ2210-1000,0грн; КЕКВ2800- 8,70грн.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 10068,24 грн станом на 01.07.2022 року, по передплаті періодичних видань на 3 квартал по установах Савранської селищної ради.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду складає 4366,67 грн виникла заборгованість по оплаті господарських товарів та товарів в установах громади . Савранська селищна рада проводить належне фінансування по захищеним статтям бюджету в повній мірі.
 
чальник фінансового відділу Алла КОЛЕБЛЮК