• /index.php/istoriya-selishcha/380-materiali-38-sesiji-savranskoji-selishchnoji-radi-vii-sklikannya-vid-28-03-2019-r