Сьогодні, 27 лютого 2023 року, відбулося 2-е у 2023 році засідання робочої групи з визначення потреб населення Савранської територіальної громади у соціальних послугах та розробки соціального паспорта громади.

У засіданні прийняли участь: Базей М.М., Воробйова Л.І., Семененко О.В., Брицька Н.О., Бевзюк О.І., Демовська Л.Ф., Чумак Л.О., Починок А.В., Малик Т.Д, Цибулько Н.Д., Сивак Н.І., Курачихіна Н.В., Подуфала В.П., Рибак О.І.
На сьогоднішньому засіданні робоча група ознайомилася із зібраною інформацією про:
- демографічний склад населення громади ;
- соціальні групи громади (їх види та чисельність у них);
- систему надання соціальних послуг у громаді.
Також учасники групи ознайомилися з результатами визначення індивідуальних потреб населення у соціальних послугах шляхом вивчення індивідуальних потреб потенційних отримувачів за видами послуг та задоволеності наявними соціальними послугами фактичних отримувачів.
Відповідно до порядку денного учасниками групи було проаналізовано зібрану інформацію. А саме:
- визначенно тенденції соціально-демографічних процесів та тенденції змін чисельності соціальних груп, визначення соціальних проблем та ймовірних причин їх виникнення,
- зпрогнозуванно чисельність потенційних отримувачів соціальних послуг та визначено перелік необхідних соціальних послуг
- визначенно показники фактичного надання соціальних послуг і незадоволений попит на соціальні послуги;
- визначенно стан системи надання соціальних послуг.
Згідно здійсненого аналізу присутніми було визначено потреби населення, розроблено пропозиції до плану заходів з організації надання соціальних послуг та покращення стану їх надання на території Савранської селищної територіальної громади.
На наступному засіданні робочої групи планується розробити та затвердити групою Звіт щодо визначення потреб населенню у соціальних послугах по Савранській селищній територіальній громаді, скласти План заходів з організації надання соціальних послуг населенню Савранської селищної територіальної громади, а також провести підготовчу роботу для складання соціального паспорту громади.

Останні опубліковані новини