10 серпня 2022 року, за дорученням селищного голови Сергія Дужія, головним спеціалістом відділу земельних ресурсів Савранської селищної ради Оксаною Карабаджак та інженером І кат. відділу водних об’єктів басейну річок Причорномор’я ВП «Причорноморського ЦВРГ» Олександром Ковбасюком взято участь в обговоренні актуальних питань збереження водних ресурсів та якісного використання поверхневих вод, можливої участі у програмі річкового басейну.
 Відповідно до Порядку  розроблення Планів управління річковими басейнами та з метою забезпечення підготовки розділу 8 «Повний перелік програм (планів) для району річкового басейну чи суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати»                  відбулася онлайн-зустріч територіальних громад Подільського та Березовського районів, Одеської області з представниками Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, ВП «Причорноморського ЦВРГ».
За результатами семінару спільно готуються пропозиції щодо поліпшення якісного складу, раціонального використання, охорони та відтворення поверхневих вод відповідно до районування (бассейну річки Південний Буг), які розглядатимуться компетентним органом  (відповідною бассейновою радою) та прийматимуться рішення щодо можливої реалізації пропонованих територіальними громадами заходів (пропозицій до планів управління річковими басейнами).
 

Останні опубліковані новини