Інформація

про хід виконання Комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і

насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року затвердженої рішенням Одеської обласної ради № 1171-VII від 20.12.2019 р.

за І півріччя 2021 року

Перелік заходів Програми

Строки виконання заходів

Очікуваний результат

 

 

 

Інформація про хід виконання заходів

І. Запобігання та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статі

1.1. Розробка стандартів вчасного реагування на випадки домашнього насильства, в т.ч. насильства за ознакою ста

2021 - 2023 роки

Посилення механізму взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Рішення Савранської селищної ради Одеської області від 25.03.2021 р. № 228-VIII створено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (далі мобільна бригада) при Савранському районному центрі соціальних служб. Керівник мобільної бригади - директор центру соціальних служб Савранської селищної ради. Для забезпечення роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, в 2021 році з місцевого бюджету виділено 5,5 тис. грн..

Рішенням Савранської селищної ради Одеської області від 25.03.2021 р. № 229-VIII створено координаційну раду з гендерних питань, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі далі координаційна рада). 27.04.2021 року на засіданні координаційної ради розглядалось питання щодо організації надання соціальних послуг по зареєстрованим фактам домашнього насильства та насильства за ознакою статі та можливість створення в Савранській селищній раді консультаційної служби для постраждалих осіб.

1.3. Формування та оновлення бази даних, в т.ч. електронної, органів, установ, організацій, які надають послуги із захисту і підтримки жертв гендерно зумовленого та домашнього насильства

2021 - 2023 роки

Оперативне надання інформації про допомогу, яку може отримати особа, постраждала від домашнього насильства або насильства за ознакою статі та її діти

На сайті Савранської селищної ради та в місцях скупчення громадян (на об’єктах соціально-культурної сфери, торгівлі, поштового зв’язку, містах загального користування) розміщено інформацію щодо визначення форм домашнього насильства та алгоритму дій осіб, які потрапили в ситуацію щодо вчинення відносно них насильницьких дій із зазначенням номерів телефонів суб’єктів взаємодії.

           

1.5.Розвиток інфраструктури захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.

2021 - 2023 роки

Оперативне тимчасове розміщення осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі та їх дітей

На стадії підписання Меморандум про співпрацю та взаємодію між Піщанською сільською радою та Савранською селищною радою для тимчасового розміщення осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі та їх дітей в КП «Центр надання соціальних послуг» Піщанської сільської ради

1.6. Забезпечення діяльності мобільних бригад екстреного та кризового втручання з надання психологічної та соціальної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства на базі Березівського та Болградського районів

2021 - 2023 роки

Оперативне надання захисту та соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі та їх дітям

Виїзди мобільної бригади здійснюються по мірі необхідності при надходженні заяв в будь-яких формах,   транспортом Савранської селищної ради за кошти місцевого бюджету

1.7. Створення у закладах охорони здоров’я кабінетів безпечних умов надання медично-психологічної допомоги постраждалим від насильства за ознакою статі, торгівлі людьми та домашнього насильства

2021 - 2023 роки

Забезпечення безпечних умов надання медично-психологічної допомоги постраждалим особам

В КНП «Савранська лікарня» функціонує окрема кімната для забезпечення безпечних умов надання медично-психологічної допомоги постраждалим від насильства за ознакою статі, торгівлі людьми та домашнього насильства.

ІІ. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2.2. Утворення на регіональному та місцевому рівнях дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2021 - 2023 роки

Підвищення ефективності роботи у напрямку реалізації гендерної політики на місцевому рівні

Заплановано в 2021 році при Савранській селищній раді розглянути питання   щодо утворення на місцевому рівні дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2.3. Участь представників органів влади у тематичних програмах та проектах засобів масової інформації щодо забезпечення гендерної рівності жінок і чоловіків

2021 - 2023 роки

Привернення уваги громадськості на місцевому рівнях до актуальності проблеми домашнього насильства за допомогою засобів масової інформації

З метою привернення уваги громадськості на місцевому рівні, постійно висвітлюються питання протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в засобах масової інформації та на сайті селищної ради

2.8.Вибірковий моніторинг та аналіз програм, затверджених рішеннями органів місцевого самоврядування на предмет наявності в них гендерного компоненту та здійснення оцінювання впливу гендерно чутливого підходу на результати їх виконання

2021 - 2023 роки

Впровадження гендерних підходів у роботу місцевих органів влади

Вибірковий моніторинг та аналіз місцевих програм на предмет наявності в них гендерного компоненту та здійснення оцінювання впливу гендерно чутливого підходу на результати їх виконання в І півріччі 2021 році не проводився.

2.9. Розміщення на офіційних сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформації, в тому числі статистичних даних, з розподілом за статтю

2021 - 2023 роки

Більш глибоке висвітлення офіційних показників, які диференційовані за статтю. Створення сприятливих умов для визначення потреб жінок і чоловіків

З метою створення сприятливих умов для визначення потреб жінок і чоловіків заплановано розмістити на сайті райдержадміністрації інформації в тому числі статистичні дані, з розподілом за статтю.

2.13. Проведення інформаційних кампаній та семінарів-тренінгів для роботодавців з питань рівності жінок і чоловіків у сфері праці

2021 - 2023 роки

Впровадження міжнародних трудових стандартів та кращого світового досвіду для забезпечення гендерної рівності на робочому місті

Інформаційні кампанії та семінари-тренінги для роботодавців з питань рівності жінок і чоловіків у сфері праці у 2021 році не проводились.

ІІІ. Протидія торгівлі людьми

3.1. Підтримка в онлайн режимі електронної Дорожньої карти допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі або торгівлі людьми, в онлайн режимі, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення, особливо молоді та соціально незахищених верств населення щодо запобігання потрапляння у ситуації торгівлі людьми

2021 - 2023 роки

Полегшення доступу постраждалих осіб до інформації про органи, установи, організації, які надають послуги цим особам

         На сайті селищної ради розміщено інформацію щодо телефонних «гарячих ліній» з протидії домашньому насильству торгівлі людьми, опубліковано в засобах масової інформації, а також відповідну інформацію щодо попередження насильства та алгоритму дій осіб, які потрапили в ситуацію щодо вчинення відносно них насильницьких дій, розповсюджено на об’єктах соціально-культурної сфери, торгівлі, поштового зв’язку, містах загального користування.

3.2. Проведення інформаційних кампаній для населення Одеської області щодо протидії торгівлі людьми, в тому числі проведення на території області Всесвітнього (30.07.) та Європейського (18.10.) днів протидії торгівлі людьми

2021 - 2023 роки

Підвищення рівня обізнаності населення громади щодо можливих випадків торгівлі людьми, їх наслідків та загроз для життя та здоров'я людей

В травні 2021   року за участю виконавчих органів селищної ради, закладів охорони здоров’я, центру зайнятості проведено круглий стіл на тему «Робсила чи рабсила: як не потрапити у трудове рабство за кордоном». На стендах виконавчих органів Савранської селищної ради, установ та організацій комунального сектору на території Савранської селищної територіальної громади розміщено інформацію щодо телефонів та інтернет ресурсів, якими можна скористатись особам, які потрапили у трудове рабство, або яким необхідна інформаційна чи правова допомога.

Проведено профілактично-роз’яснювальну роботу з протидії торгівлі людьми серед сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків і діти опинилися в складних життєвих обставинах та в сім’ях «групи ризику».

Забезпечено проведення заходів щодо підвищення рівня поінформованості та усвідомлення учнями та студентами гостроти проблеми торгівлі людьми, обговорені причини, форми та ознаки цього явища в загальноосвітніх закладах Савранської селищної територіальної громади.

3.3. Проведення засідань круглих столів, брифінгів, семінарів, тренінгів, практикумів, лекцій, акцій тощо у сфері запобігання та торгівлі людьми

2021 - 2023 роки

Поінформованість населення у сфері протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Набуття практичних навичок та впровадження набутих знань у професійній та громадській діяльності

В Савранській селищній територіальній громаді постійно проводиться інформаційно-просвітницька робота в загальноосвітніх школах, професійно-технічному училищу з питань протидії торгівлі людьми. Проведено анкетування на виявлення насильства в сім’ї та школі; тренінг з учнями на тему «Шляхи протидії торгівлі людьми»; виховні години: «Не будь байдужим», «Здоров’я найбільша цінність у житті» та інші, на які запрошуються працівники кримінальної поліції та працівники юстиції, психологи та соціальні педагоги, працівники охорони здоров’я.

       Спільно з Центром пробації проведено круглий стіл з питань попередження торгівлі людьми з особами, які перебувають на обліку, як такі що відбувають покарання без позбавлення волі.

В квітні місяці в селі Дубинове   проводилась вулична акція» Синя стрічка» присвячена питанню попередження торгівлі людьми.

   Розроблено та виготовлено буклети та листівки з питань протидії торгівлі людьми, які розповсюджуються серед населення громади під час проведення різних заходів даної тематики.

людьми.