Національні і міжнародні законодавчі та нормативно-правові акти щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

  • Національні законодавчі та нормативно-правові акти

Закони України:

Укази Президента України:

Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини».

Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року"

Постанови Кабінету Міністрів України:

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

Накази міністерств:

Інші нормативно-правові акти:

  • Міжнародні законодавчі та нормативно-правові акти

Документи Організації Об’єднаних Націй:

Документи Міжнародної організації праці (МОП):

Документи Європейського Союзу: