?Щорічно у період збору врожаю малі та середні фермерські господарства зіштовхуються з проблемою найму сезонних працівників. Щоразу їх реєстрація, оподаткування та ведення бухгалтерії забирає безліч часу, сил, фінансових і людських ресурсів. Війна теж наклала свій відбиток.
❗З 15 березня 2022 року діє Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА надає роз’яснення стосовно особливостей законодавчого регулювання тимчасових та сезонних працівників.
?Загальний опис ситуації в сфері трудових відносин.
?Основоположні права громадян, пов’язані з реалізацією права на працю передбачені статтями 43-46 Конституції України.
Разом з тим відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
?Згідно з пунктом 3 Указу у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
?Оформлення тимчасових та сезонних працівників.
❗У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.
?Статтею 7 Кодексу Законів про працю України передбачено, що особливості регулювання праці тимчасових і сезонних працівників встановлюються законодавством.
?Сезонний трудовий договір є різновидом строкового трудового договору. Він укладається на строк, що не перевищує тривалості сезону, яка, у свою чергу, не може перевищувати шести місяців. Тобто, сезонними вважаються роботи, які характеризуються наступними ознаками:
• містяться в Списку сезонних робіт і сезонних галузей;
• їх тривалість не перевищує шести місяців.
?Слід зазначити, що укладаючи сезонний трудовий договір, роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи, що відображається в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу, в якому зазначається, що цей працівник приймається саме на сезонну роботу. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Також необхідно мати на увазі, що під час укладення сезонного договору не встановлюється випробувальний термін.
❗Важливо знати, що на сезонних працівників поширюються умови та положення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору, чинні на підприємстві (тривалість робочого часу та відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови й охорона праці тощо).
?Слід звернути увагу, що у період дії воєнного стану нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.
До 40 годин на тиждень — скорочений робочий час, передбачений для працівників із скороченим робочим днем на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.
Роботодавець визначає час початку й закінчення щоденної роботи (зміни).
Якщо раніше працівники мали відпочивати щонайменше 42 години поспіль щотижня, на період воєнного стану вихідні можуть зменшити до 24 годин.
Додатково скасовуються:
• заборона роботи у вихідні дні;
• скорочений робочий день напередодні святкових, неробочих і вихідних днів;
• перенесення вихідного дня, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем;
• обмеження для надурочних робіт.
?Алла Стоянова директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА підкреслює, що “війна руйнує ринок праці України. З країни виїхало близько 7 мільйонів людей. Загалом бойові дії зачепили території, де було зайнято 10 мільйонів працівників, і щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. Рік невимовних випробувань, втрат і руйнувань. Рік, який змінив життя всіх. Попри це, народ України продовжує вражати світ своєю неймовірною солідарністю та стійкістю. В агросекторі триває посівна, але аграрії вже починають готуватись до жнив. Звертаю увагу на юридичні тонкощі щодо оформлення сезонних працівників".
??ДІЄМО РАЗОМ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ!