Село Йосипівка розташоване на значному підвищенні порівняно з селами Концеба, Байбузівка.

Село Йосипівна межує на півночі із землями с. Концеба, на південному сході - із землями с. Гетьманівка, на півдні - із землями с.Бакша, на заході - із землями сіл колишнього Балтського району. На півночі села в мальовничому місці є чудовий ставок. Грунт в селі - глибокий чорнозем.

Село займає 291 га загальної площі земель.

У селі на 1998 р. проживало 666 чоловік населення, із яких 288 - землекористувачі.

За легендою село засноване в другій половині XVIII ст. Юзефом (Йосипом) Любомирським, тим самим паном, що заснував с. Гетьманівку, і було назване на честь засновника - Юзефовка.

Перша згадка про село відноситься до 1778 р., коли в селі була побудована уніатська каплиця (освячена на честь Покрова Пресвятої Богородиці).

У 1784 р. в селі було 68 сімейств, в складі яких проживало 529 душ: 233 душі чоловічої статі та 296 душ жіночої статі.

Після того, як землі Правобережної України було приєднано до Росії, в с. Юзефовка в 1799 р. було побудовано дерев'яну православну церкву і освячено на честь Покрови Божої матері. Вона була на кам’яному фундаменті, але невеликою, до того ж з поганого дерева. Всередині церква була оббита дошками, а ззовні - обмазана глиною.

На основі розпорядження міністра фінансів від 22 березня 1833 р. с. Йосипівка Балтського повіту (243 кріпосних душі) було передано в адміністрацію поміщика Непокійницького.

Церква проіснувала в селі до початку XX ст.. але богослужіння в ній велося тільки до 1890 р. - в селі було побудовано новий храм (також на честь Покрови Божої матеріє). Цей храм був гарним та дорогим. На побудову було використано 22000 крб.(лише іконостас коштував 6000 крб.).

При церкві діяла церковно-парафіяльна школа в особливому приміщені, побудованому на кошти парафіян.

В кінці XIX ст. ІОзефовка мала 1577 душ: 792 душі чоловічої статі та 785 душі жіночої статі. Священиком Покровської церкви с. Юзсфовки на початку XX ст. був Гавриїл Левицький, псаломщиком - Тимофій Жуковський.

Незважаючи на те, що село розташоване па підвищеній місцевості, джерельна вода знаходиться тут не дуже глибоко. Ще наприкінці XIX ст. в «Трудах Подольского епархиального историко-статтистического комитета» зазначалось, що на селянських полях с. Юзефовка було близько 30 криничок з дуже смачною водою.

У процесі порівняння кількості населення села Юзефовки кінця XIX століття з кількістю населення кінця XX ст. доходило до невтішного висновку - кількість населення зменшилась більше ніж в два рази.