Село Острівка займає 49 га загальної площі земель, у тому числі: 29, 88 га під ріллею, 0,09 га - під багаторічними насадженнями, 1,87 га - під забудовами та 17,16 га - незайманих земель.

На 1998 р. в селі проживало 168 чоловік населення, із яких 63 чоловіка є землекористувача.
Село Острівка було засноване в 60-х роках XIX ст.
Історія заснування села Острівка була такою. На землях володаря с. Глибочок пана Островського поселялись на орендних правах вихідці із різних сіл. Вони й утворили нове поселення, а назвали його на честь пана Островкою. Але це поселення, проіснувало недовго, оскільки в результаті виникнення непорозумінь між переселенцями та володарем Островським переселенці покинули його землю і переселились у 1878 р. на землю сусіда Островського пана Варранда в повному складі села. Тут вони обжились і утворили нове село, зберігши при цьому назву Островка.
Перші 12 років, до 1890 р., жителі села тримали землю Варранда на правах оренди. А в 1890 р., вони дістали всю землю в свою власність. В селищі церкви не було, і в 1890 р. с. Островка входило до складу Кричуновської парафії. Школи в селі також не було.
Даних про село дуже мало, що обумовлюється як малочисельність населення, так і віддаленістю від головних автошляхів.