Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт Саврань на 2011 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2011 рік розроблена виконкомом спільно з службами селищної ради з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку селища у 2011 році, що вимагатиме від виконкому чіткої взаємодії з депутатами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що розташовані та території селища.
Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Законів України: - п.22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “ Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”, “ Про інвестиційну діяльність”, , “Про дозвільну систему в господарській діяльності”.

І. Мета програми та цілі розвитку селища Саврань у 2011 році.

Мета Програми полягає у забезпеченні сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку селища, створення нових робочих місць, підвищення рівня добробуту та соціальної захищеності населення, підвищення рівня життя населення, збереження належних умов для праці та гармонійного розвитку особистості.
Завдання Програми на 2011 рік визначені на основі аналізу результатів за попередній 2010 рік. Тенденції соціально-економічного розвитку селища свідчать про закріплення позитивних надбань, досягнутих за попередні роки, тому основні зусилля селищної ради у 2011 році будуть спрямовані на закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки селища, досягнення якісних зрушень в економічній та соціальній сфері.
Дана Програма базується на основних показниках прогнозу економічного, соціального і культурного розвитку селища Саврань на 2011 рік.

ІІ. Основні пріоритети розвитку економіки і соціальної сфери смт. Саврані, шляхи їх реалізації у 2011 році.

Пріоритетними завданнями соціально-економічного та культурного розвитку селища є:- підтримка малого та середнього бізнесу;

- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;
- поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в селищі;
- сприяння збільшенню випуску конкурентоспроможної продукції місцевого виробництва;
- створення умов для розвитку виробничого потенціалу з орієнтацією на глибоку переробку деревини та отримання конкурентноспроможного кінцевого продукту;
- продовження будівництва об’єктів життєзабезпечення, проведення капітального ремонту доріг комунального значення;
- вирішення питання забезпечення громадян селища якісною питною водою;
- вирішення питань збирання, транспортування побутових відходів;
- сприяння реалізації проектів за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності;
- облаштування вуличного зовнішнього освітлення селища.
- запозичення досвіду розбудови Громади селища завдяки участі у міжнародних програмах та розбудові зв’язків з іншими селищами.

1. У сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку.
1.1. Підготовка місцевих програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання, подання раді звітів про хід і результати цих програм.

2. У сфері щодо управління комунальною власністю.
2.1. Управління у межах визначеного радою майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища, забезпечення його належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню.

3. У галузі житлово - комунального господарства та будівництва.
Головним напрямом роботи щодо реформування житлово-комунального господарства у 2011 році буде, забезпечення фінансової стабільності галузі, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню.

3.1. Передбачається здійснити заходи, спрямовані на:
- зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом впровадження енергозберігаючих заходів;
- реконструкцію централізованих систем водопостачання, мереж водовідведення;
- установку приладів обліку споживання води в приватному секторі;
- своєчасне виконання комплексу робіт із підготовки до роботи в осінньо- зимовий період 2011/2012 років.
Відповідно до Закону України „ Про житлово-комунальні послуги ” буде продовжена робота щодо перегляду та прийняття економічно обґрунтованих тарифів, що дозволить стовідсотково відшкодовувати витрати ВУЖКГ на їх виробництво.

У галузі будівництва .
З метою вирішення найважливіших соціальних проблем селища за сприяння районної державної адміністрації направлено пропозиції щодо переліку об’єктів соціально-культурного призначення, будівництво яких в 2011 році планується здійснити за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету розвитку. В разі надходження коштів пріоритетним в цьому напрямі буде спрямування коштів державного та обласних бюджетів на будівництво та реконструкцію дошкільного закладу під дитячий садочок на 60 місць по вул. Жовтневої революції, 46 а також планується вирішення проблеми капітального ремонту автомобільних доріг комунального значення.
В поточному році планується за рахунок коштів приватних підприємців провести заходи по завершенню будівництва авто мийки (Горобець С.), приватного магазину по вулиці Леніна, 17 (ПП. Прокоф’єв М.Ф.), облаштуванні площі біля кінотеатру «Буревісник» (ПП.Довбня В.С.),

4. У сфері енергозабезпечення та енергозбереження
Ефективне використання енергоресурсів та надійне енергозабезпечення мають вирішальний вплив у вирішенні проблем соціальної сфери. Основним завданням є зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом впровадження енергозберігаючих заходів.
Основні завдання та заходи:
- реконструкція електромереж зовнішнього освітлення з провадженням світильників із енергозберігаючими джерелами світла;
- розвиток локальних електромереж із застосуванням самонесущого ізольованого дроту, впровадження багатотарифних лічильників;
- впровадження елементів декоративного освітлення;

5. У сфері промисловості.
Головною метою на 2011 рік буде сприяння в залученні фінансових ресурсів для інноваційної діяльності та збільшення випуску конкурентоспроможної промислової продукції і просуванні її на внутрішній та зовнішні ринки;

6. У галузі транспорту.
Забезпечення своєчасного та безперебійного підвезення школярів до Савранської ЗОШ І – ІІІ ступенів з с. Ковбасова Поляна та віддалених куточків селища. Належна увагу в цьому напрямку буде приділятися покращенню якості наданих послуг ТОВ «Саврань – Експрес».

7. У сфері роздрібного товарообігу та системи платних послуг населенню
Буде продовжено роботу по збереженні тенденції активного розвитку підприємництва, забезпечення стабільних сприятливих умов для його функціонування, удосконалення регуляторних процесів, зняття штучних бар’єрів для виходу на ринок нових суб’єктів підприємницької діяльності.
Забезпеченню якісному розвитку мережі підприємств торгівлі і сфери побуту сприятиме:
- поступове збільшення мережі підприємств побутового обслуговування, за рахунок відкриття нових підприємств побуту малої потужності в Центрі культурних та побутових послуг;
- розширення видів послуг, що надаються цими підприємствами;
- підвищення рівня освіти, кваліфікації працівників сфери послуг;

8. У сфері фінансових ресурсів та доходів селищного бюджету на 2011 рік
Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер економіки селища значною мірою залежить від економічної ефективності фінансової політики, орієнтованої на поступове зростання та формування необхідних обсягів фінансових ресурсів.
На фінансовий потенціал селища у 2011 році в значній мірі впливатимуть податково-бюджетна і грошово-кредитна політика та фінансовий стан суб’єктів господарювання.
Згідно діючого бюджетного та податкового законодавства доходи селищного бюджету прогнозується отримати на рівні 2589,0 тис. грн., що становитиме 92 % від надходжень 2010 року в тому числі:
Надходження по загальному фонду бюджету району на 2011 рік прогнозується на рівні 2189,4 тис. грн., в тому числі:

Прибутковий податок з громадян 1418,2 тис. грн.
Плата за землю 484,8 тис. грн.
Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності 65,5 тис. грн.
Єдиний податок 272,0 тис. грн..
Фіксований податок 9,5 тис. грн.
Збір за паркову 5,0 тис. грн.
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 7,4 тис. грн.
Туристичний збір тис. грн.

9. Бюджет розвитку.
За рахунок бюджету розвитку планується проведення поточного ремонту адміністративного приміщення селищної ради та надання субвенції районній раді на виготовлення документації на Савранську ЗОШ – І – ІІІ ступенів.

10. У сфері освіти, культури, фізкультури і спорту.
10.1. У сфері освіти:
Освітній простір селища - це один дошкільний дитячий навчальний заклад ДНЗ «Веселка».
Пріоритетними завданнями буде розвиток особистості кожної дитини, модернізація навчально – матеріальної бази навчального закладу. У дошкільному навчальному закладі «Веселка» зростуть видатки на харчування дітей, поліпшуватимуться умови виховання дітей, запроваджуватиметься моніторинг їх розвитку.
Створюватиметься ігрове середовище для раннього розвитку дітей.

10.2 У сфері культури.
- збереження та раціональне використання пам’яток історично - культурної спадщини в селищі;
- збереження і розвитку самодіяльної художньої творчості;
- забезпечення функціонування бібліотеки в с. Гетманівка.
- проведення цілого ряду культурно-мистецьких заходів у селищі.

10.3 У сфері фізкультури і спорту.

- створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем навчання учнів та молоді по місцю праці та проживання;
- формування команд для участі в різноманітних змаганнях, конкурсах, зборах, олімпіадах тощо;
- підвищення ефективності інформаційного забезпечення і впровадження нових організаційних форм пропаганди фізичної культури і спорту.
В 2011 році на фінансування заходів „Розвиток фізичної культури і спорту” планується витратити 2,7 тис. грн.

11. У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

11.1. Посилення роботи з громадянами, яким необхідно провести переоформлення права користування земельними ділянками, наданими у приватну власність у землі для здійснення комерційної діяльності (проекти зміни цільового використання ).

11.2.Проведення інвентаризації та розмежування земель державної та комунальної власності.

11.3. Підготовка і подання на затвердження ради проектів селищних Програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.

12.У сфері щодо забезпечення законності та правопорядку, охорони прав свобод і законних інтересів громадян селища.

13.1 Систематично аналізувати стан забезпечення прав і законних інтересів громадян. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу, причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень та злочинів, вживати заходи по їх усуненню.
13.2 Забезпечення дотримання графіку чергування громадського формування охорони правопорядку в смт. Саврань.


13. Техногенна безпека
У 2011 році основну увагу передбачено зосередити на:
• виконанні робіт з мінімізації можливості виникнення пожеж, зокрема на сміттєзвалищі та попередження негативного впливу пожеж на навколишнє природне середовище та стан здоров’я населення;

• забезпеченні резерву паливо – мастильних матеріалів (ПММ) для роботи у ліквідації надзвичайних ситуацій;

• створенні відповідних угод з підприємцями, підприємствами в наданні допомоги при ліквідації надзвичайних ситуацій.

В селищному бюджеті на 2011 рік передбачено фінансування по ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в сумі 5,0 тис. грн. (для закупівлі паливо мастильних матеріалів).

ІІІ. Інвестиційна політика.

Головною метою інвестиційної політики на 2011 рік є:

1. Збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор економіки селища, шляхом активного залучення джерел фінансування, підвищення ефективності їх використання для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку селища.

ІV. Джерела фінансування Програми соціально-економічного та культурного розвитку селища.

1. Реалізація програми здійснюється відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного Кодексу України за рахунок коштів селищного бюджету (загального та спеціального фонду), коштів державного бюджету, спец. коштів, коштів цільових фондів та інших, що не суперечать чинному законодавству.

Друк