• /index.php/realizatsiya-zakonu-ukrajini-pro-ochishchennya-vladi/242-vidomosti-pro-majno-dokhodi-vitrati-zobovyazannya-finansovogo-kharakteru-za-2015-rik
  • /index.php/realizatsiya-zakonu-ukrajini-pro-ochishchennya-vladi/226-deklaratsiya-pro-majno-dokhodi-vitrati-i-zobov-yazannya-finansovogo-kharakteru-za-2014-rik-broko-v-g