КОТОВСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН В ПРИМІЩЕНІ САВРАНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

15.09.2015 року з 14 до 16 год. за адресою: вул. Леніна, 9 (малий зал)

Особа, яка потребує представництва своїх інтересів у суді, та немає достатніх фінансових можливостей для здійснення цього представництва, матиме змогу звернутися до центру та отримати допомогу кваліфікованого захисника – адвоката – який  надаватиме свої послуги безоплатно для клієнта. Послуги адвоката оплачує держава.
Довідково!!!
Згідно ст.14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»право на безоплатну вторинну правову допомогу в цивільних та адміністративному судочинстві згідно з цим Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб:

 

  • особи,  які  перебувають  під  юрисдикцією  України,  якщо середньомісячний  сукупний  дохід   їхньої   сім'ї   нижчий   суми прожиткового  мінімуму,  розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум"   для  осіб, які   належать   до   основних  соціальних  і  демографічних  груп населення,  інваліди,  які  отримують  пенсію  або  допомогу,   що призначається  замість  пенсії,  у  розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
  • діти-сироти,  діти,  позбавлені  батьківського піклування, безпритульні діти,  діти,  які можуть  стати  або  стали  жертвами насильства  в  сім'ї;
  • особи,  на  яких  поширюється  дія  Закону  України  "Про біженців  та  осіб,  які  потребують  додаткового  або тимчасового захисту;
  • ветерани  війни  та особи,  на яких поширюється дія Закону України "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту" ,  особи,  які  мають  особливі  заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  особи,  які належать до  числа  жертв нацистських переслідувань;
  • особи,  щодо  яких  суд  розглядає  справу  про обмеження цивільної дієздатності фізичної  особи,  визнання  фізичної  особи недієздатною та   поновлення   цивільної   дієздатності   фізичної особи;
  • особи,   щодо  яких  суд  розглядає  справу  про  надання психіатричної  допомоги  в  примусовому  порядку;
  • особи,   реабілітовані   відповідно   до    законодавства України.

Друк