1 місяць для подачі відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи

   26 травня 2015 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевий вигодоодержувача (контролері) юридичної особи», спрямований на вирішення проблемних питань, що стосуються подання реєстраційних карток форм №4, а також великих черг до державних реєстраторів.
   Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевий вигодоодержувача (контролері) юридичної особи» забезпечило спрощення державної реєстрації юридичних осіб; зниження корупційних ризиків; зменшення невдоволення серед суб’єктів господарювання – юридичних осіб та напруги у підприємницькому середовищі; недопущення накладання значних штрафів на добросовісних суб’єктів господарювання тощо.

25 вересня 2015 року спливає строк подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року; звільнено від обов’язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) релігійні організації, державні та комунальні підприємства, юридичні особи, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами).
  З метою уникнення порушень Закону та незручностей при подачі відповідних документів державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних    осіб-підприємців територіальних управлінь юстиції Одеської області рекомендуємо завчасно надати юридичними особами необхідні відомості.


Інформує Управління державної
реєстрації Головного територіального
управління юстиції в Одеській області

Друк