ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, що будуть залучені для про ведення незалежної оцінки майна комунальної власності Савранської селищної ради - нежитлової будівлі

Оголошення

про конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Савранська селищна рада Одеської області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що будуть залучені для проведення незалежної оцінки нежитлової будівлі, споруди І-ІІІ загальною площею 187,7 кв.м., розташованої за адресою: смт Саврань вул.. Мар’янівська,65а, з метою постановки на баланс.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної  діяльності буде здійснюватися відповідно  до Положення про конкурсний відбір суб’єктів  оціночної   діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 року №2075 і зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 15.01.2016 року за №60/28190 (Далі Положення).

Претенденти на участь в конкурсі подають до Савранської селищної ради  Одеської області конкурсну документацію згідно  з пунктом 5 розділу ІІ вищевказаного Положення.

Конкурсна документація претендента складається із:

1) підтвердних документів:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за

встановленою формою (додаток 3 до Положення);

- копій документів: кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення

конкурсу складені претендентом на виконаний договорів про проведення

оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками,

за підсумками попередніх конкурсів (за наявності);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на

провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається

претендентом (у разі необхідності);

- інформація про претендента (додаток 4 до Положення).

 

2) пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,

     пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт ( у

     календарних днях) надається в запечатаних в окремому конверті;

 

3) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із

   заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які

   будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про

   оцінку майна з наданням копій договорів, актів приймання - передачі

   виконаних робіт (додаток 2 до Положення).

Термін проведення конкурсу – 15 календарних днів.

Претенденти на участь в конкурсі подають конкурсну документацію згідно  з пунктом 5 розділу ІІ вищевказаного Положення, разом із супровідним листом до Савранської селищної ради Одеської області за адресою:вул. Горького,1 (кабінет заступника) за 4 (чотири) робочі дні до дати проведення конкурсу, включно до 17.00 год.

Конкурс буде проведено 24 червня 2019 року в кабінеті заступника селищного голови, через 15 днів після опублікування оголошення в газеті „Сільські новини” про конкурс в 14-00 годин.

Телефон для довідок (048 65) 3-12-91, моб. 0501637122, 0989412928.

Селищний голова                                                  С.Г.Дужій

Ogoloshennya gazeta

Друк