Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту – рішення Савранської селищної ради від 19 квітня 2013р №591-VI «Про затвердження Порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в смт Саврань Савранської селищної ради Савранського район

Аналіз регуляторного впливу
регуляторного акту – рішення Савранської селищної ради від 19 квітня 2013р №591-VI
«Про затвердження Порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в смт Саврань
Савранської селищної ради Савранського району Одеської області».

З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за земельні ділянки та забезпечення прозорості при прийнятті і реалізації управлінських рішень Савранською селищною радою прийнято рішення «Про затвердження Порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в смт Саврань Савранської селищної ради Савранського району Одеської області».

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
Відсутність чіткого та єдиного підходу при визначенні розміру орендної плати за використання земельних ділянок

2. Визначення цілі державного регулювання.
Цілями регуляторного акта є:
- визначення чіткого , уніфікованого порядку надання землі комунальної власності в оренду на конкурентних засадах;
- чітке визначення розмірів орендної плати відповідно до цільового використання землі орендарями, приведення ставок орендної плати, які визначаються даним регуляторним актом, у відповідність до вимог Закону України «Про оренду землі», Податкового кодексу України;
- створення рівних умов для ведення підприємницької діяльності;
- забезпечення прозорості прийняття рішень Савранської селищної ради, у питаннях розпорядження землями;
- наповнення місцевого бюджету.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументи щодо переваг обраного способу.

Альтернативи вирішення проблеми:
1. Альтернативою є відмова від регулювання;
2. Урегульованість зазначеного питання на державному рівні.

Прийняття селищною радою нормативно-правового акта «Про затвердження Порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в смт Саврань Савранської селищної ради Савранського району Одеської області».
Даємо належну оцінку вищенаведеним альтернативам.
Перша альтернатива є не прийнятна, оскільки веде до порушення норм діючого законодавства.

Друга альтернатива, також не є прийнятною, оскільки питання не врегульовано на державному рівні.

Третя альтернатива чи не єдиний інструмент, який надає законні підстави, з чітко визначеними критеріями впровадження прозорих механізмів у сфері регулювання земельних відносин щодо розрахунку орендної плати за використання земельних ділянок у селищі

4. Механізм розв’язання проблеми, відповідні заходи.
З метою розв'язання визначеної проблеми, пропонується прийняти рішення селищної ради «Про затвердження Порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в смт Саврань Савранської селищної ради Савранського району Одеської області».
У рішенні визначається розрахунок орендної плати за використання земельних ділянок . Нормативний акт доводиться до відома суб’єктів господарювання через засоби масової інформації, шляхом розміщення на веб-сторінці Савранської селищної ради та в районній газеті « Сільські новини».

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта.
Впровадження цього регуляторного акта дозволить визначити чіткий механізм надання земельних ділянок у оренду суб’єктам підприємницької діяльності в селищі. Запропонований підхід відповідає вимогам діючих у сфері землекористування нормативно-правових актів. Його практичне запровадження покладається на селищну раду. Впровадження даного регуляторного акта не потребує значних додаткових витрат з боку селищної ради.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.
Очікуваним результатом реалізації рішення є врегулювання відносин, пов'язаних з визначенням розміру орендної плати за використання земельних ділянок у селищі.

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.
Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності або в разі внесення змін до чинного законодавства.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Сфера впливу Вигода Витрати
Територіальна громада селища

- забезпечення ефективного використання земель селища;

- забезпечення додаткових надходжень до селищного бюджету ;

- прозорість прийняття та реалізації управлінських рішень.

відсутні

відсутні

відсутні
Фізичні і юридичні особи (орендарі земель комунальної власності ) -забезпечення рівноправності доступу до права на оренду земель комунальної власності; -плата за оренду землі
-отримання прибутку від використання орендованої земельної ділянки. розроблення технічної документації, проекту відведення
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Результативність регуляторного акта буде проводитись шляхом проведення відстежень:
- повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом;
- періодичне відстеження буде проведено через три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Після прийняття проекту розпорядження відстеження його результативності буде здійснюватись Савранською селищною радою.

Друк