Аналіз регуляторного впливу проекту рішенняСавранської селищної ради «Про встановлення ставок єдиного податку»

Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати
1. Опис проблеми:
Єдиний податок з фізичних осіб – підприємців - одне із джерел наповнення дохідної частини селищного бюджету, яка направляється насамперед на фінансування бюджетної сфери та соціальних програм.
Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок єдиного податку залежить розвиток підприємництва в селищі і показники наповнення селищного бюджету.
Ставки єдиного податку враховують доходи, отримані суб’єктами господарської діяльності з кожного виду діяльності.
2. Визначення цілі регулювання
Проект рішення “ Про встановлення ставок єдиного податку на 2013рік» .
розроблено з ціллю:
- виконання Закону України « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»;
- оптимізація ставок єдиного податку на території селищної ради, що дозволить усунути існуючі недоліки та проблеми з цього питання, збалансувати інтереси суб’єктів господарської діяльності, населення, органів влади;
- отримання додаткового обсягу надходжень до бюджету селищної ради.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення поставлених цілей. Альтернативи не має.
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми
- детально регламентовані розміри ставок єдиного податку для конкретних видів діяльності згідно визначених груп;
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта. Прийняття вищезазначеного рішення селищної ради надає можливість отримати додаткові надходження до бюджету селищної ради.
На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:
- неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;
- зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування.
Позитивним чинником може бути розвиток прогресивних сучасних технологій, зокрема у галузі сільського господарства, які сприятимуть підвищенню ефективності виробництва, та покращенню підприємницького середовище в цілому.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Внаслідок затвердження регулювання в перспективі планується збільшення кількості СПД, а отже і надходжень до бюджету селищної ради від оплати податкових зобов'язань.
7. Обгрунтування строку дії регуляторного акта.
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Результативність регуляторного акта полягає у:
- збільшенні кількості зареєстрованих СПД, що сплачують єдиний податок.
- збільшенні кількості найманих працівників, за рахунок розвитку
підприємницького середовища;
- збільшення надходжень до бюджету селищної ради;
Розраховуючи базове значення надходження від сплати єдиного податку до бюджету селищної ради використовувались дані за 2011рІк І півріччя 2012 року.
9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.
З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.
У рамках статистичного методу буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації щодо кількості зареєстрованих СПД, які сплачують єдиний податок, надходження від їх діяльності до бюджету селищної ради, та кількість найманих працівників.

Друк