Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Савранської селищної ради „Про встановлення туристичного збору”

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Савранської селищної ради „Про встановлення туристичного збору” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.
Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень селищної ради віднесено питання про встановлення місцевих податків і зборів.
Одним із місцевих зборів є туристичний збір.
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення Савранської селищної ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Згідно ст. 268.3.1. Податкового Кодексу України ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.
Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного збору.
2. Цілі регулювання:
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI;
- встановлення в місті ставок туристичного збору в межах, виз¬начених Податковим кодексом України, граничних розмірів ставок;
- наповнення дохідної частини міського бюджету
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Ст.5 Прикінцевих положень Податкового кодексу України зобов'язано органи місцевого самоврядування, у місячний термін з дня набрання ним чинності, забезпечити прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів на відповідній території.
У разі неприйняття Савранської селищної ради рішення про встановлення ставок туристичного збору, він справляється відповідно до п 12.3.5 ст. 12 Кодексу із застосуванням мінімальної ставки, що в свою чергу спричинить втрати доходної частини бюджету селища.
Проектом рішення Савранської селищної ради “Про встановлення туристичного збору” пропонується встановити туристичний збір у розмірі 1% до вартості усього періоду проживання (ночівлі) у визначених Положенням місцях за вирахуванням податку на додану вартість.
Справляння збору здійснюються:
а) адміністраціями готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особами підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з Савранською селищною радою.
4. Механізм розв’язання проблеми
Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження Положення про туристичний збір.
Дане рішення підлягає оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб - сайті Савранської селищної ради www.savranrada.odessa.ua.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум сплати туристичного збору до бюджету.

Друк