Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Савранської селищної ради «Про затвердження розрахунків вартості роботи екскаватора та самоскида по Савранському ВУЖКГ на 2011 рік»

1. Визначення проблеми
Затвердження розрахунків вартості роботи екскаватора та самоскида пов’язане з метою збільшення вартості надання послуг яке буде спрямоване для покриття витрат, які на сьогодні більші ніж доходи що призводить до збитків .
Аналіз проблеми обусловлений економічним обґрунтуванням витрат при розрахунку вартості роботи транспортних засобів.

2. Обгрунтування потреби державного регулювання
Закон України від 11.09. 2003 року № 1160-1v, стаття 9 «Оприлюднення проектів регуляторни
актів з метою одержання зауважень і пропозицій» якісного надання послуг в сфері житлово- комунального господарства.

3. Обгрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою діючих регуляторних актів
Постанова КМУ від 27 лютого 2007 року № 297» Затвердження розрахунків економічно -обгрунтованих планових витрат, пов’язаних з виробництвом ,транспортуванням ,наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення ,вивезенням побутових відходів»
(Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі) 4. Очікувані результати прийняття регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди
Затвердження розрахунків вартості роботи транспортних засобів спрямоване на зменшення (покриття) витрат пов’язаних з (виробництвом) організацією роботи та збільшення доходів.
Нові тарифи мають сприяти абезпеченню якісної роботи в цілому по підприємству.

5. Визначення альтернативних способів досягнення цілей
Альтернативні засоби відсутні.

6. Переваги обраного способу досягнення цілі
Вирішується проблема врегулювання статей «видатки» та «доходи» і якісної роботи транспортних засобів.

7. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми
Савранське ВУЖКГ приймає рішення про зміну вартості послуг, керуючись зовнішніми змінами в країні які впливають на економічне становище на підприємстві, заходами по поліпшенню такого становища є підвищення тарифів на послуги.

8. Довести, що вигоди виправдовують витрати
-витрати на оплату праці враховані в діючому тарифі становлять 650,00 грн. на одного працюючого, середня на 2011 рік становить 963,08 грн.;
- відрахування, або внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування враховане в діючому тарифі 36.92% планове на 2011 рік 37.87% (згідно постанови);
- витрати на ГСМ враховані в діючому тарифі , бензин за 1 л. -6,60 грн. фактична( планова) 9,35 грн. диз.пальне враховано в діючому тарифі 7,00 за 1 л. фактична (планова) 9,00 грн.;
- витрати використання матеріалів пов’язані з виконанням поточного та кап.ремонту фактично збільшились порівняно із діючими в 2008 році;
- витрати пов’язані із управлінням виробництва(адміністративні) утримання , експлуатація основних засобів та інших необоротних активів ;
- податки,збори (обов’язкові платежі);
- інші витрати , що віднесені до процесу виробництва та надання послуг.

9. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, юридичні особи , які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.
Впровадження та виконання вимог запропонованого регуляторного акту не вимагає від суб’єктів господарювання ніяких додаткових витрат.

10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників
На запропонований регуляторний акт можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.

11. Обгрунтування строку чинності регуляторного акту .
Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий в разі потреби

12. Показники результативності регуляторного акту.
Показники результативності регуляторного акту це:
- Вищий рівень регулювання прав та обов’язків в житлово-комунальному господарстві;
- Забезпечення якісної роботи в сфері ЖКГ.
13. Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
Повторне відстеження через 1 рік з дня надбання ним чинності .


Начальник Савранського ВУЖКГ ____________Шпитко В.І.

Друк