Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Савранської селищної ради "Про затвердження Правил благоустрою території селища Саврань"

1. Визначення проблеми
Правила благоустрою території селища Саврань визначають правові, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людей.
Правила регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою територій селища, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в селищі.

2. Обґрунтування потреби державного регулювання .
Удосконалення благоустрою території селища відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів”.

3. Обґрунтування неможливості розв ' язання проблеми за допомогою діючих регуляторних актів.
06.09.2005 року прийнято Закон України № 2807-І V „Про благоустрій населених пунктів”, яким визначено необхідність проведення благоустрою в обов’язковому порядку на всій території населених пунктів України.

4. Очікувані результати прийняття регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди.
Правила мають сприяти забезпеченню в селищі чистоти і порядку на об’єктах благоустрою населених пунктів, за недодержання яких передбачено адміністративну відповідальність. Дія Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою селища, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення території, утримання будинків і споруд, освітлення території, а також у галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища.

5. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.
Підвищення самосвідомості громадян мешканців селища, щодо необхідності проведення заходів з благоустрою в селищі шляхом проведення навчання через засоби масової інформації чи публічного обговорення за місцем проживання, роботи, навчання. 6. Переваги обраного способу досягнення цілі.
Вирішується проблема організації чистоти і порядку в селищі.

7. Механізм і заходи, які забезпечать розв 'язання проблеми.
Селищна рада, в межах своїх повноважень, приймає Програми щодо благоустрою території селища. На виконання або реалізацію цих Програм, управління житлово-комунального господарства разом з відділом архітектури та містобудування, готують заходи, які щорічно затверджуються виконавчим комітетом селищної ради.

8. Довести, що вигоди виправдовують відповідні витрати.
Вкладені кошти сприяють створенню умов, сприятливих для життя і діяльності людей, в тому числі поліпшення стану здоров’я.

9. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги. Впровадження та виконання вимог запропонованого регуляторного акту не вимагає від суб’єктів господарювання ніяких додаткових витрат.

10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників.
На запропонований регуляторний акт можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.

11. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту.
Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий в разі потреби.

12. Показники результативності регуляторного акту.
Показники результативності регуляторного акту це:
- вищий рівень регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин в сфері благоустрою;
- забезпечення в селищі чистоти і порядку на об’єктах благоустрою селища, за недодержання яких передбачено адміністративну відповідальність;
- підвищення відповідальності кожного мешканця селища за дотриманням Правил в селищі.

13. Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності.
Додаток до рішення селищної ради

від_______2011 р.№___

Друк