• /index.php/2011-03-19-16-14-06/471-r-shennya-1745-5-v-d-03-07-2020-roku-pro-vstanovlennya-stavok-aktsiznogo-podatku-na-2021-r-k
  • /index.php/2011-03-19-16-14-06/469-r-shennya-1745-3-v-d-03-07-2020-roku-pro-vstanovlennya-transportnogo-podatku-na-2021-r-k