• /index.php/2011-03-19-16-14-06/464-r-shennya-pro-zatverdzhennya-normativno-groshovoji-ots-nki
  • /index.php/2011-03-19-16-14-06/462-pro-zatverdzhennya-tekhn-chnoji-dokumentats-ji-z-normativnoji-groshovoji-ots-nki-zemel-naselenogo-punktu-s-get-man-vka-ta-selishcha-kovbasova-polyana-na-teritor-ji-savrans-koji-selishchnoji-radi-savrans-kogo-rajonu-odes-koji-oblast